مدارک مورد نیاز برای متقاضیان ایرانی به شرح زیر میباشد:

 

یه فقره چک ضمانت به مبلغ خودرو بدون تاریخ و در وجه حامل

یک جلد سند مالکیت ملک تهران حداقل به ارزش خودرو 

یا

جواز کسب معتبر

یا

مدارک مربوط به شرکت و روزنامه رسمی

(هرکدام از سه مورد بالا به تنهایی کفایت میکند)

کارت ملی متقاضی و گواهینامه معتبر نیز باید به رویت شرکت برسد.مدارک مورد نیاز برای متقاضیان خارجی نیز به شرح زیر است:

 

بلیط رفت و برگشت با تاریخ معتبر

گذرنامه تاریخ دار

مبلغ ۵۰۰۰ دلار به صورت نقد جهت ضمانت

(بعد از تحویل خودرو عودت خواهد شد)

و گواهینامه معتبر بین المللی