تحویل: آماده تحویل
مدل: 2007 تا 2009
کلاس خودرو: سدان خانوادگی لوکس
قیمت های اجاره بدون راننده: 20/000/000 ریال
قیمت اجاره هفتگی: 19/000/000ریال
قیمت اجاره ماهانه: 200/000/000 ریال
قیمت های اجاره باراننده ساعتی: 900/000 ریال
قیمت ترانسفر فرودگام امام: 3/800/000 ریال
قیمت کیلومتر شهرستان: 20/000 ریال
قیمت کیلومتر اضافه: 20/000 ریال
رنگ: مشکی
تعداد سرنشین: 5 نفر
مصرف سوخت /100: 13 لیتر
حجم موتور: 4500 سی سی
آپشن ها: فول آپشن
نوع گیربکس: اتوماتیک
نوع سوخت: بنزین
حجم باک: 60 لیتر
دیفرانسیل: 1دیفرانسیل