تحویل: آماده تحویل
مدل: 2017 , 2018
کلاس خودرو: SUV
قیمت اجاره روزانه : 14000/000ریال
قیمت اجاره هفتگی هر روز : 12000/000ریال
قیمت اجاره ماهانه: 220/000/000 ریال
قیمت های اجاره باراننده ساعتی: 1500/000ریال
قیمت ترانسفر فرودگام امام: 8/000/000 ریال
قیمت کیلومتر شهرستان: 55/000 ریال
قیمت کیلومتر اضافه: 55/000 ریال
رنگ: مشکی-سفید
تعداد سرنشین: 5 نفر
مصرف سوخت /100: 11 لیتر
حجم موتور: 2359 سی سی
آپشن ها: فول آپشن
نوع گیربکس: اتوماتیک
نوع سوخت: بنزین
حجم باک: 66 لیتر
دیفرانسیل: 2 دیفرانسیل