تحویل: آماده تحویل
مدل: 2010 تا 2013
کلاس خودرو: SUV
قیمت اجاره روزانه : 14/000/000 ریال
قیمت اجاره هفتگی هر روز : 13/000/000ریال
قیمت اجاره ماهانه: 300/000/000 ریال
قیمت های اجاره باراننده ساعتی: 1/300/000 ریال
قیمت ترانسفر فرودگام امام: 5/500/000 ریال
قیمت کیلومتر شهرستان: 30/000 ریال
قیمت کیلومتر اضافه: 30/000 ریال
رنگ: مشکی-سفید
تعداد سرنشین: ۷ نفر
مصرف سوخت /100: 15.6 لیتر
حجم موتور: 3956 سی سی
آپشن ها: فول آپشن
نوع گیربکس: اتوماتیک
نوع سوخت: بنزین
حجم باک: 138 لیتر
دیفرانسیل: 2 دیفرانسیل