تحویل: آماده تحویل
مدل: 2014
کلاس خودرو: سدان خانوادگی
قیمت اجاره روزانه : 3/500/000 ریال
قیمت اجاره هفتگی هر روز : 3/300/000ریال
قیمت اجاره ماهانه: 68/000/000 ریال
قیمت های اجاره باراننده ساعتی: 300/000 ریال
قیمت ترانسفر فرودگام امام: 1/800/000 ریال
قیمت کیلومتر شهرستان: 15/000 ریال
قیمت کیلومتر اضافه: 15/000 ریال
رنگ: سفید
تعداد سرنشین: 5 نفر
مصرف سوخت /100: 8.1 لیتر
حجم موتور: 2359 سی سی
آپشن ها: فول آپشن
نوع گیربکس: اتوماتیک
نوع سوخت: بنزین
حجم باک: 70 لیتر
دیفرانسیل: جلو