تحویل: آماده تحویل
مدل: 1397
کلاس خودرو: خانوادگی کوچک
قیمت اجاره روزانه : 3/000/000 ریال
قیمت اجاره هفتگی هر روز : 2/700/000ریال
قیمت اجاره ماهانه: 65/000/000 ریال
قیمت های اجاره باراننده ساعتی: 250/000 ریال
قیمت ترانسفر فرودگام امام: 1/500/000 ریال
قیمت کیلومتر شهرستان: 20/000 ریال
قیمت کیلومتر اضافه: 20/000 ریال
رنگ: مشکی-سفید-
تعداد سرنشین: 5 نفر
مصرف سوخت /100: 6.5 لیتر
حجم موتور: 1360 سی سی
آپشن ها: فول آپشن
نوع گیربکس: منوال
نوع سوخت: بنزین
حجم باک: 50 لیتر
دیفرانسیل: جلو