تحویل: آماده تحویل
مدل: 1397
کلاس خودرو: خانوادگی کوچک
قیمت اجاره روزانه : 5/000/000 ریال
قیمت اجاره هفتگی هر روز : 4/700/000ریال
قیمت اجاره ماهانه: 85/000/000 ریال
قیمت های اجاره باراننده ساعتی: 450/000 ریال
قیمت ترانسفر فرودگام امام: 2/500/000 ریال
قیمت کیلومتر شهرستان: 30/000 ریال
قیمت کیلومتر اضافه: 30/000 ریال
رنگ: مشکی-سفید-
تعداد سرنشین: 5 نفر
مصرف سوخت /100: 6.5 لیتر
حجم موتور: 1360 سی سی
آپشن ها: فول آپشن
نوع گیربکس: منوال
نوع سوخت: بنزین
حجم باک: 50 لیتر
دیفرانسیل: جلو