تحویل: آماده تحویل
مدل:  
کلاس خودرو: سدان خانوادگی
قیمت اجاره روزانه : 3/000/000 ریال
قیمت اجاره هفتگی هر روز : 28/000/000ریال
قیمت اجاره ماهانه: 60/000/000 ریال
قیمت های اجاره باراننده ساعتی: 250/000 ریال
قیمت ترانسفر فرودگام امام: 2/500/000 ریال
قیمت کیلومتر شهرستان: 8/000 ریال
قیمت کیلومتر اضافه: 8/000 ریال
رنگ: مشکی-سفید
تعداد سرنشین: 5 نفر
مصرف سوخت /100: 70 لیتر
حجم موتور: 1598 سی سی
آپشن ها: فول آپشن
نوع گیربکس: منوال
نوع سوخت: بنزین
حجم باک: 50 لیتر
دیفرانسیل: جلو